พิมพ์

imagesบริษัท มีสุข โฮมเพลส จำกัด

ทะเบียนเลขที่ 0205553004045 โดยมี คุณปิยสิการณ์  เบญจรักมีสุข เป็น กรรมการบริษัท มีทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท (ชำระเต็มจำนวน)

โครงการตั้งอยู่ในทำเลที่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ชลบุรี และมีบริษัท-โรงงานโดยรอบ ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักที่ยังมีความต้องการที่พักอาศัยเป็นของตน เองอยู่เป็นจำนวนมาก เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่หรือจังหวัดอื่นโดย ปัจจุบันมีการเช่าอาศัยกันอยู่เป็นจำนวนมากทั้งที่เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพที่ สามารถซื้อได้และทำงานในบริเวณนี้มานานแล้ว

ขนาดและราคาบ้านเหมาะสมกับศักยภาพของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายซึ่งโครงการได้ วิเคราะห์จากประสบการณ์การดำเนินงานที่ผ่านมาในพื้นที่ตำบลหนองไม้แดงและ ตำบลนาป่า จากโครงการที่เคยดำเนินการมาแล้วและตั้งอยู่บริเวณใกล้ ๆ กัน

ทั้งนี้โครงการมีการบริหารงานโดยทีมงานเดิมที่มีสายสัมพันธ์ที่ดีในพื้นที่ มีความเข้าใจและเข้าถึงความต้องการลูกค้าได้ เนื่องจากมีประสบการณ์และคุ้นเคยพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นอย่างดี รวมถึงโครงการมีการพัฒนาเติบโตและมีภาพลักษณ์ที่ดีในชุมชนโดยรอบมาโดยตลอด

 

certificate_2ประวัติการดำเนินการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

1.โครงการบ้านมีสุข 1 อ่างศิลา ชลบุรี :
บ้านแฝดชั้นเดียวจำนวน 40 ยูนิต  ระยะเวลาโครงการ 2 ปี แล้วเสร็จพ.ศ. 2548

2.โครงการบ้านมีสุข 2 หนองไม้แดง ชลบุรี :
เฟส 1 :  อาคารพาณิชย์ 2 ชั้นและทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้นจำนวน 45 ยูนิต  ระยะเวลาโครงการ 2 ปี แล้วเสร็จพ.ศ. 2549
เฟส 2 :  ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้นจำนวน 35 ยูนิต  ระยะเวลาโครงการ 2 ปี แล้วเสร็จพ.ศ. 2551

3.โครงการบ้านมีสุข 3 อ่างศิลา ชลบุรี :
บ้านเดี่ยวชั้นเดียว บ้านแฝดชั้นเดียวและบ้านแถวชั้นเดียวจำนวน 56 ยูนิต  ระยะเวลาโครงการ 2 ปีครึ่ง แล้วเสร็จพ.ศ. 2552

4.โครงการบ้านสวนมีสุข บางเสร่ ชลบุรี :
บ้านเดี่ยวชั้นเดียวจำนวน 48 ยูนิต  คาดว่าจะแล้วเสร็จพ.ศ. 2558

5.โครงการบ้านมีสุข 4 หนองไม้แดง ชลบุรี :
ทาวน์โฮมชั้นเดียวและอาคารพาณิชย์ 2 ชั้นครึ่งจำนวน 81 ยูนิต  ระยะเวลาโครงการ 3 ปี แล้วเสร็จพ.ศ. 2556

6.โครงการบ้านมีสุข 5 นาป่า ชลบุรี :
ทาวน์โฮมชั้นเดียวและสองชั้น จำนวน 189 ยูนิต  ระยะเวลาโครงการ 3 ปี แล้วเสร็จปี พ.ศ. 2558

7.โครงการบ้านมีสุข 6 นาป่า ชลบุรี :
ทาวน์โฮมสองชั้น จำนวน 86 ยูนิต  ระยะเวลาโครงการ 2 ปี แล้วเสร็จปี พ.ศ. 2560


disapproveลักษณะเด่นของโครงการที่ผ่านมา

1.ชื่อเสียงที่สั่งสมมาทั้งในด้านคุณภาพงานก่อสร้างและการรับประกันวัสดุ-คุณภาพก่อสร้างให้กับลูกค้า กระทั่งมีการแนะนำลูกค้าใหม่จากลูกค้าเดิม
2.ระยะเวลาในการส่งมอบอาคารแก่ลูกค้าได้ก่อนกำหนดรวมถึงมีการก่อสร้างแล้วเสร็จล่วงหน้าก่อนเป็นบางส่วนและมีการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องในโครงการทุกโครงการโดยไม่เคยหยุด ส่งผลให้ลูกค้ายอมรับและมีความเชื่อมั่นในการชำระเงินดาวน์แก่โครงการตลอดมา ซึ่งเป็นจุดที่โดดเด่นมากเมื่อเทียบกับโครงการอื่นๆในพื้นที่รอบโครงการ
3.ความเอาใจใส่ลูกค้า การจัดให้มีกิจกรรมร่วมกัน และให้คำปรึกษาการจัดการสาธารณูปโภคในโครงการที่แล้วเสร็จจากเจ้าของโครงการตลอดจนทีมงานทุกฝ่ายที่มีต่อลูกค้าทั้งระหว่างและหลังการขาย ทำให้มีสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้ากับโครงการ ก่อให้เกิดการแนะนำและสนับสนุนในโครงการที่เปิดใหม่เสมอจากลูกค้า
4.เจ้าของโครงการและทีมงานหลักของโครงการมีใจรักในการบริการ และมุ่งส่งเสริมเพื่อสร้างและรักษาภาพลักษณ์ของโครงการตลอดเวลาที่ผ่านมา ในการสนับสนุนกิจกรรมการส่งเสริมและช่วยเหลือสังคมกับโรงเรียน – วัดในบริเวณรอบโครงการ กับหน่วยงานราชการ รวมถึงส่วนที่โครงการจัดขึ้นเอง